Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Συριανός

Πρόεδρος

Χριστόφορος Κωνσταντινίδης

Α΄ Αντιπρόεδρος

Εμμανουήλ Βράϊλας

Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Ναθαναηλίδης

Ταμίας

Αθανάσιος Σίψας

Μέλος 1

Χρήστος Σουρτζής

Μέλος 2