Διοικητικό Συμβούλιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΨΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΙΛΑΣ

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ 1

ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ

ΜΕΛΟΣ 2