Ανακοινώσεις

Ημ/νια Τίτλος Link
27 Ιουν 2024

Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : "Απαιτούμενες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων".

30 Μαΐ 2024

Δελτίο Τύπου Γενικής Συνέλευσης 30/5/2024

15 Φεβ 2024

Επιστολή προς Υπουργό & Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα : "Αίτημα εξαίρεσης (απαλλαγής) των Ρυμουλκών που ασχολούνται αποκλειστικά με την εκτέλεση λιμενικών έργων από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1α του Π.Δ. 83/2022".

13 Δεκ 2023

2o Συνέδριο Construction Project Management. Κοινό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ των ΕΣΒΥΚ, ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ

20 Νοε 2023

Επιστολή προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : "Ανεπίλυτα θέματα τεχνικού κλάδου"

26 Σεπ 2023

Επιστολή προς τις Εταιρίες - Μέλη του ΣΤΕΑΤ με θέμα : "Οικονομική Συνδρομή για αποκατάσταση ζημιών στη Θεσσαλία".

4 Σεπ 2023

Επιστολή προς τον Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα : «Προτεινόμενη ρύθμιση για τις κατασκευαστικές εταιρίες στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο».

31 Ιουλ 2023

Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα :"Καθυστερήσεις στην Χρηματοδότηση Έργων"

30 Μαΐ 2023

Δελτίο Τύπου Γενικής Συνέλευσης ΣΤΕΑΤ 30/5/2023

16 Μαρ 2023

Δελτίο Τύπου της ΕΥΔΑΠ με θέμα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Εργολαβία Ε-897». Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών στις 25/4/2023 και ώρα 10.00. Ο διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ στο λινκ https://www.eydap.gr/TheCompany/Contests/ProjectNotices/ και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 196611.

10 Μαρ 2023

Δελτίο Τύπου της ΕΥΔΑΠ με θέμα: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Α-457». Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών στις 24/4/2023, ώρα 10.00. Ο διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ στο λινκ https://www.eydap.gr/TheCompany/Contests/ProjectNotices/ και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 196496.

13 Ιαν 2023

Επιστολή προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : "Εσφαλμένη ερμηνεία για τη δυνατότητα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών να αποφαίνεται επί των ενστάσεων".

30 Νοε 2022

Επιστολή προς Υπουργό & Υφυπουργό Υποδομών με θέμα : "Παράταση της εξάμηνης προθεσμίας ενεργειών σχετικών με την ενεργειακή κρίση".

9 Νοε 2022

Επιστολή προς Υπουργό & Υφυπουργό Υποδομών με θέμα : "Υπερβολικό κόστος υλικών ασφάλτου, PVC κλπ. - ανάγκη άμεσης παρέμβασης".

7 Νοε 2022

Επιστολή προς Υπουργό και Υφυπουργό Υποδομών με θέμα : "Ανάγκη νομοθετικής διευκρίνισης της ρύθμισης σχετικά με το πριμ του 5%".

20 Οκτ 2022

Επιστολή προς τις Περιφέρειες της χώρας με θέμα : "Εκτίμηση των αναγκών της επόμενης διετίας σε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες με την διαδικασία της μετάκλησης - Επείγουσα ανάγκη συμμετοχής των εργοδοτικών φορέων εκπροσώπησης των κατασκευαστικών κλάδων".

30 Σεπ 2022

Επιστολή προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : «Επείγουσες παρατηρήσεις επί της Εγκυκλίου 294537/25.9.2022».- Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως 154 του ν. 49281/22

28 Σεπ 2022

Επιστολή προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : "Υπέρογκη αύξηση τιμών στην προμήθεια σωλήνων ελατού χυτοσίδηρου (ductile iron)".

23 Σεπ 2022

Επιστολή προς Περιφέρεια Πελοποννήσου με θέμα : Διαγωνισμός του έργου : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ' ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ - ΜΥΚΗΝΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ".

20 Μαΐ 2022

Δελτίο Τύπου για το ITC2022-5o Συνέδριο Υποδομών-Μεταφορών που διεξάγεται από 30/5 έως 1/6/2022 στην Αθήνα.

19 Μαΐ 2022

Ανακοίνωση νέου Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Τ.Ε.Α.Τ.

12 Μαΐ 2022

Δελτίο Τύπου Γενικής Συνέλευσης ΣΤΕΑΤ 22/5/2022

24 Μαρ 2022

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργούς Υποδομών, Ανάπτυξης, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό Υποδομών με θέμα : "Άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για αναθεώρηση τιμών και διεύρυνση χρηματοδότησης έργων"

29 Νοε 2021

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : "Ζητήματα αυξημένης δαπάνης νέων έργων λόγω σοβαρής αύξησης του κόστους των υλικών και των λοιπών συντελεστών κόστους εργασιών΄".

29 Νοε 2021

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : "Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου των Προτύπων Προτάσεων στα πλαίσια της σε εξέλιξη δημόσιας διαβούλευσης".

23 Νοε 2021

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Οικονομικών με θέμα : "Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 66 παρ. 29 του ν.4646/2019".

22 Νοε 2021

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Οικονομικών με θέμα : "Μη πληρωμές Δημοσίων Έργων".

4 Νοε 2021

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : "Άμεση ανάγκη έκδοσης συντελεστών αναθεώρησης για υφιστάμενες και νέες συμβάσεις εκτέλεσης Δημοσίων Έργων".

2 Ιουλ 2021

Κοινό Υπόμνημα με λοιπές Εργοληπτικές Οργανώσεις (ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΑΤΕ) προς τον Πρωθυπουργό με θέμα την πρόθεση κατάργησης της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών (ΑΕΠΠ) και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) ή συγχώνευση τους, με αλλαγή του χαρακτήρα τους.

30 Ιουν 2021

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα : Σχέδιο Π.Δ. με θέμα "Έγκριση και θέση σε εφαρμογή Κανονισμού περί ρύθμισης θεμάτων των ρυμουλκών πλοίων, αναφορικά με τις προδιαγραφές σχεδίασης, κατασκευής, εξοπλισμού, τα κριτήρια ευστάθειας, τις συνιστώμενες απαιτήσεις πυροσβεστικού και αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, καθώς και τις πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών, για διάφορες κατηγορίες ρυμουλκών εργασιών".

8 Ιουν 2021

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα : " Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής "Επιθεώρηση Εργασίας" - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Δ.Ο.Ε. για το Πλαίσιο της Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής"

29 Απρ 2021

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : "Αναθεώρηση τιμών συμβάσεων δημοσίων έργων".

28 Απρ 2021

Κοινό έγγραφο με λοιπές Εργοληπτικές Οργανώσεις (ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ & ΣΑΤΕ) προς Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών με θέμα : "Κοινό αίτημα των Εργοληπτικών Οργανώσεων για ορισμό συντελεστών αναθεώρησης".

28 Απρ 2021

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργούς ΥΠΟΜΕ και Εργασίας με θέμα : "Παρεμπόδιση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας"

25 Ιαν 2021

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς : Υπουργό Εργασίας, Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Διοικητή ΕΦΚΑ με θέμα : "Αναδρομικές διαγραφές Εργοληπτών από το Μητρώο Μη Μισθωτών του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών".

15 Ιαν 2021

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς ΟΛΠ με θέμα : "Διαγωνισμός για την Επέκταση Προβλήτα Αυτοκινήτων Ηρακλέους"

15 Δεκ 2020

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα : "Δημόσια Διαβούλευση των διατάξεων του σχεδίου νόμου με τίτλο : ¨Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων" - Σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις.

3 Δεκ 2020

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα : "Δημόσια Διαβούλευση των διατάξεων του νόμου με τίτλο : Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων".

16 Νοε 2020

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς ΔΕΔΔΗΕ με θέμα : "Νέα διακήρυξη εργολαβιών ΔΕΔΔΗΕ"

2 Οκτ 2020

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς τον Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με θέμα : "Προσχέδιο Νόμου Θεσμικού Πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων έργων και μελετών".

27 Σεπ 2020

Δελτίο Τύπου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΤΕΑΤ – 28.09.2020

18 Σεπ 2020

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : "Προμήθεια εξοπλισμού του Σ.Δ.Ε./ΤΚ για προστασία από COVID-19".

17 Σεπ 2020

Κοινό έγγραφο με λοιπές Εργοληπτικές Οργανώσεις (ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΔΕ & ΣΑΤΕ) με θέμα : "Αυθαίρετος επανυπολογισμός και επανακαθορισμός εργατικής δαπάνης - Πάγια θέση Εργοληπτικών Οργανώσεων".

4 Ιουν 2020

Eπιστολή με θέμα : "Εργασίες Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 1686/4-5-2020)"

20 Μαΐ 2020

Επιστολή προς Υφυπουργό Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια με θέμα : «Επανεκκίνηση δραστηριοτήτων κατασκευαστικών εταιρειών στην Μέση Ανατολή»

18 Μαΐ 2020

Επιστολή προς Υπουργό Οικονομικών με θέμα : «Κρατική ενίσχυση με μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής»

27 Απρ 2020

Επιστολή προς Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα : «Παρακράτηση ποσού λογαριασμών από ΔΟΥ για έργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100%»

21 Απρ 2020

Eπιστολή προς Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα : «Παρακράτηση ποσού λογαριασμών από ΔΟΥ για έργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100%»

12 Απρ 2020

Επιστολή προς Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών με θέμα : «Ρύθμιση θέματος πιστοποιητικών και βεβαιώσεων μέσω πρόβλεψης σε ΠΝΠ»

8 Απρ 2020

Επιστολή προς Υπουργό Υποδομών και Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας με θέμα : "Προτάσεις για αποτροπή ολοκληρωτικού σταματήματος Δημοσίων Έργων λόγω μέτρων περιορισμού μετακινήσεων εργαζομένων προς τα εργοτάξια¨

6 Απρ 2020

Δελτίο Τύπου ΣΤΕΑΤ 7/4/2020

2 Απρ 2020

Επιστολή προς Γενικό Γραμματέα Υποδομών με θέμα : "Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά παρούσας περιόδου"

1 Απρ 2020

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : “ Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον τρόπο και στο κόστος εκτέλεσης δημοσίων έργων”

31 Μαρ 2020

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : “Εξειδίκευση μέτρων υποστήριξης τεχνικών εταιρειών λόγω πανδημίας κορονοϊού”

26 Μαρ 2020

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Υποστήριξη των τεχνικών εταιριών στην διάρκεια της πανδημίας του Κορονοϊού»

23 Μαρ 2020

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : «Υποστήριξη των τεχνικών εταιριών στη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού»

16 Μαρ 2020

Ανακοίνωση με Οδηγίες προστασίας από τον κορωνοϊό από το Υπουργείο Εργασίας

4 Φεβ 2020

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Γεν. Γραμματέα Υποδομών με θέμα : «Ανάγκη έκδοσης ερμηνευτικής εγκυκλίου για την ισχύ βεβαιώσεων κατά την διαγωνιστική διαδικασία (Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

30 Ιαν 2020

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς ΕΥΔΑΠ με θέμα : Διαγωνισμοί για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής των έργων με τίτλους : «Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος» και «Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος»

18 Ιουν 2019

Μελέτη ΙΟΒΕ με θέμα : «Οι αναπτυξιακές προοπτικές των Κατασκευών στην Ελλάδα»

22 Μαΐ 2019

Ανακοίνωση νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΤΕΑΤ

7 Μαΐ 2019

Εισηγήσεις Ημερίδας ΣΑΤΕ-ΣΕΓΜ-ΣΤΕΑΤ 8/5/2019, με θέμα «Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στη Βιομηχανία Υποδομών και Κατασκευών : Προτάσεις προς άμεση εφαρμογή»

21 Απρ 2019

Πρόσκληση Ημερίδας ΣΑΤΕ-ΣΕΓΜ-ΣΤΕΑΤ για την Τετάρτη 8/5/2019 στο Μέγαρο Μουσικής (Νέα Είσοδος, Αίθουσα MC3), με θέμα «Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στη Βιομηχανία Υποδομών και Κατασκευών : Προτάσεις προς άμεση εφαρμογή»

15 Απρ 2019

Δελτίο Τύπου Γενικής Συνέλευσης ΣΤΕΑΤ

4 Δεκ 2018

ΜΝΗΜΟΝΙΟ Συναντίληψης & Συνεργασίας ΣΑΤΕ – ΣΕΓΜ – ΣΤΕΑΤ

15 Νοε 2018

Ανακοίνωση νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΤΕΑΤ

13 Νοε 2018

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς ΔΕΔΔΗΕ με θέμα : Πρωτοφανείς ελλείψεις υλικών στα έργα δικτύων διανομής ΔΕΔΔΗΕ».

11 Νοε 2018

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης και Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : «Ραγδαία άνοδος της τιμής του πετρελαίου και των παραγώγων του»

9 Σεπ 2018

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών με θέμα : «Ανάγκη άμεσης έκδοσης Εγκυκλίου σχετικά με την αναγγελία υπερεργασίας και υπερωρίας στα δημόσια έργα και στις συμβάσεις παραχώρησης».

26 Ιουν 2018

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Υποδομών και μεταφορών με θέμα : «Οδικός Χάρτης απαιτούμενων ενεργειών και ρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών Τιμολόγησης και Κοστολόγησης των Τεχνικών Έργων και κατάρτισης Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών»

18 Απρ 2018

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Οικονομικών και Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών με θέμα : «Ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΠΕΔΕ και ΕΤΑΚΔΕ.

2 Απρ 2018

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : «Γενικές αρχές και μεθοδολογία για τον προϋπολογισμό και την κοστολόγηση τεχνικών έργων»

8 Ιουν 2017

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (ΦΕΚ Β΄ 1764/19-5-2017).

16 Μαΐ 2017

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρ. Σπίρτζη

«Κατάργηση εργοληπτικών πτυχίων στην πράξη».

4 Μαΐ 2017

​Δελτίο Τύπου Γενικής Συνέλευσης ΣΤΕΑΤ (5-5-2017)

27 Απρ 2017

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης

«Ανάγκη έκδοσης επείγουσας Εγκυκλίου για την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/16»

16 Οκτ 2016

Επιστολή του ΣΤΕΑΤ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ

«Προδιαβούλευση προσχεδίου πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου».

28 Σεπ 2016

​Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς  ΥΠΥΜΕΔΙ, Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοσίων Εργων/Τμήμα Κατασκευών κ. Αντ. Κοτσώνη και Υπεύθυνο Ομάδας Εργασίας 2 για τις Κατασκευές κ. Ι. Μπακογιάννη

«Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης των Τεχνικών Έργων».

4 Σεπ 2016

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό ΥΠΥΜΕΔΙ κ. Χρ. Σπίρτζη με κοινοποίηση στον Γεν. Γραμ. Υποδομών κ. Γ. Δέδε

«Τρόπος Υπολογισμού Αναθεώρησης – Διευκρινιστική Εγκύλιος».

27 Ιουλ 2016

Προτάσεις ΣΤΕΑΤ για δύο Σχέδια Νόμου :

1) Ν/Σ για τις Συμβάσεις Παραχώρησης και 2) Ν/Σ για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Προμηθειών.

7 Ιουν 2016

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργούς & Υποδομών

Παρακράτηση φόρου 3% στις πληρωμές δημοσίων έργων"

12 Μαΐ 2016

Επιστολή προς Υπουργούς Οικονομίας & Υποδομών

"Συντελεστές αναθεώρησης δημοσίων έργων και οριστικοποίηση οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων δημοσίων έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013

21 Απρ 2016

Ανακοίνωση νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΤΕΑΤ

14 Απρ 2016

Δελτίο Τύπου Γενικής Συνέλευσης 14-4-2016

13 Απρ 2016

Εισήγηση Γενικής Συνέλευσης ΣΤΕΑΤ 14-4-2016

30 Μαρ 2016

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργούς Οικονομίας & Υποδομών

Προτάσεις για το Ν/Σ "Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών"